Plan een afspraak  
Contact  
Mail ons  
Route  
Plan een afspraak  
Bel ons  
Mail ons  
Route  

Privacy verklaring

Autobedrijf P. van Empel B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Autobedrijf P. van Empel B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Autobedrijf P. van Empel B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Autobedrijf P. van Empel B.V.

De Nieuwe Ploeg 8, 5258 EX Berlicum

073 503 17 86

privacy@autobedrijfvanempel.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf P. van Empel B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop, lease, onderhoud en reparatie van auto’s en bedrijfswagens.
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
 • het versturen van nieuwsbrieven.
 • direct marketing voor sales en aftersales activiteiten.
 • het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals ten behoeve van de boekhouding of tenaamstelling van de auto.

 

Ook, indien nodig, om fraude te voorkomen of tegen te gaan.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen hebben wij, afhankelijk van type overeenkomst, de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • kopie rijbewijs;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);
 • inkomstengegevens in geval van aanvraag van een financiering c.q. (private) lease overeenkomst;
 • inschrijving KvK nummer in geval van een zakelijke transactie.

 

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden:

 • chassisnummer en model van uw voertuig;
 • technische gegevens over uw voertuig;
 • kenteken van uw voertuig;
 • onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • kilometerstand;
 • eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • verzekeringspolis in geval van herstel schade;
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst;

 

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo werken wij samen met derde partijen, zoals Citroën (PSA) en haar dealernetwerk, verschillende leveranciers van applicatie systemen, lease en financieringsmaatschappijen en derde partijen ten behoeve van onze direct marketing, schadeafhandeling en -herstelwerkzaamheden. Met hen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten, opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen geven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is het RDW vanwege de tenaamstellingsplicht.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Autobedrijf P. van Empel B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Cookies en Google Analytics

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct  aan een andere partij indien gewenst.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via privacy@autobedrijfvanempel.nl.